TÌM SIM NĂM SINH

sim đầu số cổ

Đầu số
Mạng
Khoảng giá
Tránh số
 • Tránh 4
 • Tránh 7
 • Tránh 49
 • Tránh 53
Sắp xếp
Thể loại
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 09.09.29.8733 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
2 0909.305.985 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
3 0909.30.50.73 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
4 0909.303.256 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
5 0909.302.231 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
6 0909.305.931 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
7 0979.449.569 1,046,250đ Viettel Sim đầu số cổ Mua ngay
8 0909.275.715 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
9 0909.275.702 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
10 0909.275.673 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
11 0909.275.672 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
12 0909.275.652 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
13 0909.275.637 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
14 0909.275.631 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
15 0909.275.621 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
16 0909.275.620 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
17 0909.275.608 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
18 0909.275.603 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
19 0909.275.602 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
20 0909.275.600 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
21 0909.275.592 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
22 0909.275.587 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
23 0909.275.573 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
24 0909.275.561 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
25 0909.275.560 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
26 0909.275.536 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
27 0909.275.521 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
28 0909.275.520 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
29 0909.275.502 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
30 0909.275.385 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
31 0909.275.361 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
32 0909.275.351 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
33 0909.275.337 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
34 0909.275.329 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
35 0909.275.315 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
36 0909.275.305 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
37 0909.275.283 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
38 0909.275.267 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
39 0909.275.251 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
40 0909.275.230 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
41 0909.275.223 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
42 0909.275.221 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
43 0909.275.213 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
44 0909.275.209 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
45 0909.276.132 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
46 0909.276.120 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
47 0909.276.110 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
48 0909.276.109 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
49 0909.276.107 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
50 0909.276.082 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
51 0909.276.059 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
52 0909.276.051 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
53 0909.276.031 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
54 0909.276.023 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
55 0909.276.019 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
56 0909.276.017 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
57 0909.275.963 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
58 0909.275.960 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
59 0909.275.937 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
60 0909.275.935 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
61 0909.275.923 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
62 0909.275.917 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
63 0909.275.906 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
64 0909.275.903 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
65 0909.275.876 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
66 0909.275.871 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
67 0909.275.860 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
68 0909.275.853 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
69 0909.275.831 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
70 0909.275.830 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
71 0909.275.817 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
72 0909.275.803 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
73 0909.275.802 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
74 0909.275.751 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
75 0909.275.732 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
76 0909.275.731 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
77 0909.275.726 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
78 0909.276.973 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
79 0909.276.972 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
80 0909.276.961 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
81 0909.276.957 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
82 0909.276.937 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
83 0909.276.932 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
84 0909.276.931 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
85 0909.276.923 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
86 0909.276.920 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
87 0909.276.916 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
88 0909.276.908 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
89 0909.276.903 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
90 0909.276.901 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
91 0909.276.875 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
92 0909.276.872 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
93 0909.276.870 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
94 0909.276.862 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
95 0909.276.857 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
96 0909.276.832 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
97 0909.276.831 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
98 0909.276.830 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
99 0909.276.825 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay
100 0909.276.812 1,046,250đ Mobifone Sim đầu số cổ Mua ngay

1. Sim đầu số cổ là gì?

Sim đầu số cố là những đầu số sơ khai của các nhà mạng ngày mới đầu thành lập. Sim đầu số cổ nhất là sim có dải số thuộc nhà mạng ra đời sớm nhất tại nước ta

Ở nước  ta Mobifone là nhà mạng ra đời sớm nhất (năm 1993) nên đây là nhà mạng có các đầu số cổ nhất bao gồm 090340 (ở Hà Nội), 090350 (tại Đà Nẵng) và 090380 (tại Sài Gòn). Vinafone chính thức ra đời vào năm 1997 với các dải số đầu tiên gồm 0913 (miền Bắc), 0916 (miền Trung) và 0919 (miền Nam). Và mãi tới năm 2004 thì Viettel mới ra đời và đưa ra thị trường hai dải số đầu tiên là: 0983, 0988.

sim-dau-co-09

Sim đầu cổ 09 các mạng

Như trên chúng tôi đã nói, giống như một thứ đồ cổ được yêu thích, sim đầu số cổ đa phần được những người yêu thích sưu tầm hoặc những người sành sim săn lùng, thậm chí là ráo riết. Các doanh nhân hoặc những người làm trong nhà nước cũng rất thích dòng sim độc đáo này bởi vì nó có sự uy tín, tính nhất quán hơn nữa là độc đáo không phải có tiền là mua được

Sim Viettel đầu cổ :

Sim Vinaphone đầu cổ: Sim Mobifone đầu cổ:

2. Ý nghĩa của sim đầu số cổ:

Nói đến đồ cổ thì cái gì càng nhuốm màu thời gian thì càng có giá trị, đó là lý do an hem chơi sim thường có câu “Đại gia dùng Vina, Tỷ phú dùng Mobi”.

Mobifone vốn ra đời trước nên nó được xem là những sim cổ nhất và bởi vì thế nên giá trị của những sim mang dải đời đầu này không hề thấp chút nào, sau đó là Vina rồi mới tới Viettel bởi những nhà mạng này ra đời sau nên các dải số thuê bao cũng mãi sau mới ra đời.

Nhưng không phải vì thế mà chúng có giá trị nhỏ lại, bởi giá trị của sim đầu số cổ này không nằm nguyên ở vật chất mà còn là ở tinh thần nữa

y-nghia-sim-dau-co-09

Ý nghĩa sim đầu cổ 09

Những ngày đầu mạng điện thoại lắp đặt các nhà mạng đưa ra các sim có 7 số sau đó mới lên 9 số. Thời điểm ban đầu người dân chủ yếu dùng điện thoại bàn cố định và những người dùng điện thoại cầm tay vô cùng ít, không chỉ thế cước phí di động vào thời điểm bấy giờ là cao vô cùng so với đời sống của người dân.

Đọc thêm: Sim lục quý 8 - Ý nghĩa & cách chọn sim lục quý 8

Không những thế vào những ngày đó để mua được 1 chiếc sim di động là việc khó ngang lên trời, đó là lý do những người dùng sim di động ngày ấy phải là những đại gia nhiều tiền và làm ăn buôn bán giởi thì mới có thể sở hữu được một em sim di động. Vào năm 1993 nếu bạn cầm trên tay một em điện thoại di động thì không khác gì bạn đang sở hữu một em Mayback bây giờ đâu, phải là người cực kỳ giàu có và quyền lực.

Đó là lý do ngày xưa người ta không cần quan tâm tới sim số đẹp, tam hoa tứ quý, gánh giếc gì cả… chỉ cần có điện thoại di động là đủ đẳng cấp. Và bởi vì thế nên các sim đầu số cổ năm xưa rất quý  đến ngày nay thì các loại sim này lại cực kỳ hiếm và có giá trị, càng lâu năm thì càng có giá trị

3. Sim đầu số cổ luôn luôn được coi trọng

Ngày nay chúng ta cũng có thể hiểu sim 10 số đời đầu sẽ luôn được coi trọng hơn các sim 10 số mới chuyển qua từ 11 số. Đơn giản đó là cái tiềm thức rồi, ai cũng biết 10 số đời cũ sẽ đắt hơn là cái chắc kể cả sim rác. Và sim đầu số cổ so với các sim đầu 10 số sau này cũng thế. Thậm chí các dòng sim Vip như ngũ quý, tứ quý, tam hoa… ngày nay còn được gọi vui là đại gia mới nổi còn họ vẫn quan niệm ai dùng sim cổ ngày xưa mới là đại gia thực sự. Đó là lý do sim đầu số cổ vẫn còn giữ nguyên vẹn cái chất của mình

Sim này không được để ý nhiều tới phong thủy hay tài lộc như các sim số đẹp khác mà người ta quan tâm hơn tới tuổi đời của sim hơn, sim càng có tuổi đời lâu thì chứng tỏ người đó càng thành đạt. Sim càng cổ thì chứng tỏ sim đầu số cổ đó quý.

Chúc bạn có được một chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

 
TÌM SIM NĂM SINH
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG


KHO HÀ NỘI - SÀI GÒN

Giao trực tiếp 63 tỉnh


HOT TOÀN QUỐC
 

0981.46.0000

0911.46.0000

0908.46.0000

0905.46.0000

0898.46.0000

0981.46.0000

0981.47.0000

0981.48.0000

0981.57.0000

Chat Zalo

Chat Facebook

Góp ý, khiếu nại

0981.46.0000

       CÁCH THỨC MUA SIM
.
  CMT ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
TỔNG ĐÀI NHÀ MẠNG
 • VIETTEL

  Tổng đài 24/24:
  1800.8098 - 1800.8168

  Đường dây nóng:
  0989.198.198 - 0983.198.198

  Các đầu số nhận biết:
  096 - 097 - 098 - 086 - 03

 • MOBIFONE

  Tổng đài 24/24:
  1800.1090 - 9090

  Đường dây nóng:
  0908.144.144

  Các đầu số nhận biết:
  090 - 093 - 089 - 07

 • VINAPHONE

  Tổng đài 24/24:
  1800.1091

  Đường dây nóng:
  0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111

  Các đầu số nhận biết:
  091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

 • VIETNAMOBILE

  Tổng đài:
  789 - 0922.789.789

  Tổng đài tự động:
  123 - 0922.123.123

  Các đầu số nhận biết:
  092 - 052 - 056 - 058

 • GMOBILE

  Tổng đài:
  196 - 0993.196.196

  Tổng đài tự động:
  199

  Các đầu số nhận biết:
  099 - 059

 • ITELECOM

  Tổng đài:
  19001087

  Các đầu số nhận biết:
  087

ĐƠN HÀNG MỚI
 • Bùi Hoàng Anh0974633***(23h09)

 • Lê Khánh Tuấn0939488***(23h07)

 • Trần hoài Long0348525***(23h05)

 • Đặng Khánh Tuấn0944712***(23h03)

 • Huỳnh Khánh Thiện0962554***(23h00)

 • Bùi Nam Long0939771***(22h58)

 • Phạm Nam Thiện0823874***(22h56)

Liên hệ ngay

Trả Góp

Sim Phong Thuỷ

Sim Giảm Giá

Sim Trả Góp

Tuyển CTV