TÌM SIM NĂM SINH

sim ngũ quý giữa

Đầu số
Mạng
Khoảng giá
Tránh số
 • Tránh 4
 • Tránh 7
 • Tránh 49
 • Tránh 53
Sắp xếp
Thể loại
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0888885197 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
2 0888885912 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
3 0888885913 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
4 0888883029 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
5 0888883023 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
6 0888885910 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
7 0888885908 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
8 0888881635 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
9 0888880657 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
10 0888880523 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
11 0888880519 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
12 0888880511 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
13 0888880521 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
14 0888886511 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
15 0888880645 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
16 0888880644 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
17 0888885217 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
18 0888885211 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
19 0888885221 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
20 0888880652 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
21 0888880649 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
22 0888880647 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
23 0888880930 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
24 0888880627 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
25 0888880643 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
26 0888880945 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
27 0888880637 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
28 0888880632 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
29 0888880630 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
30 0888880931 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
31 0888885220 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
32 0888885267 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
33 0888880640 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
34 0888880641 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
35 0888880932 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
36 0888880937 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
37 0888880941 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
38 0888880943 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
39 0888880946 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
40 0888880915 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
41 0888880914 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
42 0888880950 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
43 0888880912 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
44 0888880948 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
45 0888880947 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
46 0888880920 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
47 0888886203 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
48 0888880625 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
49 0888880940 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
50 0888882631 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
51 0888882634 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
52 0888882637 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
53 0888885931 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
54 0888885903 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
55 0888885927 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
56 0888889520 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
57 0888889237 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
58 0888880934 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
59 0888880944 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
60 0888880631 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
61 0888885925 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
62 0888885930 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
63 0888885921 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
64 0888885920 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
65 0888885917 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
66 0888886034 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
67 0888885924 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
68 0888885923 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
69 0888885906 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
70 0888886210 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
71 0888889241 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
72 0888889243 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
73 0888889217 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
74 0888889244 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
75 0888889213 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
76 0888889219 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
77 0888889240 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
78 0888882920 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
79 0888882970 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
80 0888882963 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
81 0888883964 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
82 0888883975 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
83 0888882956 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
84 0888880927 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
85 0888886205 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
86 0888886206 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
87 0888886208 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
88 0888886209 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
89 0888882175 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
90 0888889176 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
91 0888882921 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
92 0888882925 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
93 0888886201 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
94 0888886290 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
95 0888889105 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
96 0888889025 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
97 0888889027 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
98 0888889021 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
99 0888882952 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay
100 0888882954 5,580,000đ Vinaphone Sim ngũ quý giữa Mua ngay

   Sim ngũ quý giữa chưa bao giờ là hết hot trong giới mộ điệu sim số, không những giá cả hợp lý hơn dòng sim ngũ quý đuôi rất nhiều lần mà còn giữ nguyên giá trị vè mặt ý nghĩa, sự bá đạo của dòng sim và luôn tạo được vị thế cho chủ nhân sở hữu nó.
   Nếu ngũ quý đuôi là ông chủ lớn trong lĩnh vực sim số thì quả không ngoa nếu chúng ta nói rằng ngũ quý giữa là một sếp bự trong lĩnh vực này

1. Sim ngũ quý giữa là gì?

Như cái tên của nó sim ngũ quý giữa là dòng sim số đẹp trong đó dãy số của sim có chứa bộ số gồm 5 số lặp nhau đứng chính giữa. Dạng thức của sim này là ***XXXXX**.  X ở đây có thể là bộ 5 số từ 0 – 9. Chính bộ 5 số đứng cạnh nhau này khiến người ta gọi là ngũ quý và đứng ở giữa nên gọi là ngũ quý giữa, bộ ngũ quý này giúp sim vừa đẹp vừa dễ nhớ lại cực kỳ ấn tượng.

sim ngu quy giua

2. Ý nghĩa Sim ngũ quý giữa

Nếu bạn đã tìm hiểu về dòng sim ngũ quý thì chắc hẳn cũng biết một phần nào đó, tương tự như vậy dòng sim này được yêu thích bởi quan niệm về ngũ quý liên kết với nhau tạo nên một sức mạnh cực kỳ lớn về may mắn, tài lộc, thuận lợi, an nhiên, hạnh phúc...

Đọc thêm: Ý nghĩa sim Ngũ quý giữa - Có thể bạn chưa biết !

Sim ngũ quý giữa tuy không đắt bằng sim ngũ quý đuôi những không phải vì thế mà giá trị của nó bị giảm sút. Việc bạn sở hữu dễ dàng hơn một em sim độc đáo như sim ngũ quý giữa quả thật là một điều gì đó tuyệt vời đúng không?

   Số 5 là con số đặc biệt trong cuộc sống, nó đại diện cho ngũ hành, sự hài hòa, cân bằng nên nó có thể dễ dàng phù hợp với mọi người. Khi bộ ngũ lại được kết hợp bằng từng số khác nhau thì giá trị mang lại cho sim đó lại càng cao. Mỗi một bộ ngũ lại mang lại một giá trị riêng và tùy theo quan niệm về các con số mà giá sim sẽ đắt hay rẻ.

 • Sim ngũ quý giữa 0

Ngũ quý 0 đại diễn cho sự tròn trĩnh đủ đầy, một vòng tuần hoàn trọn vẹn, đây là loại sim mang đến cho chủ nhân sự nhiệt huyết, vững chắc và thành công trên con đường công danh sự nghiệp

 • Sim ngũ quý giữa 1

Số 1 tượng trưng cho sự khởi đầu, ngôi vị dẫn đầu, vị thế độc tôn. Bộ ngũ 1 là sự mạnh mẽ quyết đoán, rất nam tính, một bộ số của quyền lực

 • Sim ngũ quý giữa 2

Số 2 là con số của sự tâm đầu ý hợp, một con số của sự vững bền và chắc chắn, sự mềm mại của số 2 là đại diện cho sự biến hóa phù hợp thế thờid.

 •  Sim ngũ quý giữa 3

Số 3 là con số của tài vận, số của sự chắc chắn, bền bỉ - bộ ngũ 3 thì lại có sức mạnh càng lớn khi nó mang ý nghĩa đa tài – đa lộc – đa phú quý.

 • Sim ngũ quý giữa 4

Tuy có nhiều người quan niệm số 4 là số tử, số của thiếu may mắn nhưng thực sự không phải, đó chỉ là do tứ có cách phát âm gần với chữ tử trong Hán Việt còn thực tế số 4 là số mang lại sự bền bỉ, số của gai góc, chắc chắn. Với bộ ngũ 4 thì lại càng đặc biệt bởi nó tượng trưng cho đất trời 4 phương đi cùng 8 hướng, số của bao quát vạn việc

 •  Sim ngũ quý giữa 5

Còn gì đẹp bằng ngũ 5 khi đơn thuần số 5 là số của danh dự ,số của cân bằng, của quyền lực, rồi còn đứng cạnh nhau thành một bộ 5 khác nữa thì đây quả là một bộ số rất nhiều năng lượng tích cực

 • Sim ngũ quý giữa 6

Bộ ngũ 6 là bộ của lộc vận, bộ số của thuận lợi và những điều tốt lành. Đây là một trong những bộ số được săn đón nhiều nhất hiện nay nên giá thành nó khá là đắt

 • Sim ngũ quý giữa 7

Số 7 là một con số mang lại sự bí ẩn, theo nhiều nền văn hóa thì nó là con số của thần bí và mang tới nhiều điều kỳ diệu.

 • Sim ngũ quý giữa 8

Bên cạnh số 6 thì số 8 là con số rất đẹp được quan niệm là con số của phát tài – phát lộc, một con số mang lại nhiều điều tốt lành

 • Sim ngũ quý giữa 9

Bộ ngũ 9 là bộ số của vương quyền, của sự trường thọ, may mắn và số của giàu sang. Ngoài ra bộ sống này khá hoàn hảo khi có thể mang tới sự thuận lợi và hạnh phúc cho chủ nhân.

“Uy tín quý hơn vàng, sự hài lòng của bạn là thành công của chúng tôi”.

TÌM SIM NĂM SINH
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG


KHO HÀ NỘI - SÀI GÒN

Giao trực tiếp 63 tỉnh


HOT TOÀN QUỐC
 

0981.46.0000

0911.46.0000

0908.46.0000

0905.46.0000

0898.46.0000

0981.46.0000

0981.47.0000

0981.48.0000

0981.57.0000

Chat Zalo

Chat Facebook

Góp ý, khiếu nại

0981.46.0000

       CÁCH THỨC MUA SIM
.
  CMT ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
TỔNG ĐÀI NHÀ MẠNG
 • VIETTEL

  Tổng đài 24/24:
  1800.8098 - 1800.8168

  Đường dây nóng:
  0989.198.198 - 0983.198.198

  Các đầu số nhận biết:
  096 - 097 - 098 - 086 - 03

 • MOBIFONE

  Tổng đài 24/24:
  1800.1090 - 9090

  Đường dây nóng:
  0908.144.144

  Các đầu số nhận biết:
  090 - 093 - 089 - 07

 • VINAPHONE

  Tổng đài 24/24:
  1800.1091

  Đường dây nóng:
  0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111

  Các đầu số nhận biết:
  091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

 • VIETNAMOBILE

  Tổng đài:
  789 - 0922.789.789

  Tổng đài tự động:
  123 - 0922.123.123

  Các đầu số nhận biết:
  092 - 052 - 056 - 058

 • GMOBILE

  Tổng đài:
  196 - 0993.196.196

  Tổng đài tự động:
  199

  Các đầu số nhận biết:
  099 - 059

 • ITELECOM

  Tổng đài:
  19001087

  Các đầu số nhận biết:
  087

ĐƠN HÀNG MỚI
 • Bùi Văn Anh0999621***(17h21)

 • Đặng hoài Thiện0336713***(17h18)

 • Bùi Văn Long0823948***(17h16)

 • Ngô Văn Hoàng0975263***(17h14)

 • Lê Hoàng Tuấn0328498***(17h11)

 • Lê Văn Hoàng0773263***(17h09)

 • Nguyễn hoài Hoàng0739464***(17h06)

Liên hệ ngay

Trả Góp

Sim Phong Thuỷ

Sim Giảm Giá

Sim Trả Góp

Tuyển CTV